کلینیک شهاب

خدمات کلینیک شهاب، دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

معرفی تخصص دندانپزشکی زیبایی و ترمیمی : دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی تخصصی از دندانپزشکی است که به ترمیم اشکالات ساختار دندانها و حذف پوسیدگیها می پردازد. این رشته ی تخصصی یکی از مورد نیاز ترین رشته های دندانپزشکی می باشد. امروز به دلیل پیشرفت های بسیاری که درزمینه ی مواد دندانپزشکی و تجهیزات رخ داده است درمان های زیبایی میتواند سرویس های فوق العاده ای به بیماران ارائه نمایند. انجام ترمیم های همرنگ دندان، اصلاح نامرتبی های جزیی دندان ها با روشهای زیبایی، سفید کردن دندان ها و اصلاح طرح لبخند همه از سرویس های است که در حیطه دندانپزشکی زیبایی میتوان به بیماران ارائه داد.