کلینیک شهاب

خدمات کلینیک شهاب، دندانپزشکی کودکان

دندانپزشکی کودکان

دندانپزشکی کودکان تخصصی از دندانپزشکی است که به درمان دندان های شیری در کودکان و درمان های پیشگیرانه در دندان های دائمی می پردازد. اهمیت این رشته درآنجاست که می تواند با کنترل پوسیدگی و بر گرداندن سلامت به دندان ها سبب شود کودکان در بزرگسالی دارای دندان هایی سالم و فاقد نامرتبی باشند.انجام انواع درمان ها از قبیل :ترمیم،درمان های پالپ ( عصب), حفظ فضای دندان های از دست رفته و فلوراید تراپی و سایر روشهای پیشگیری از اهم فعالیت های متخصصین کودکان می باشد.

یکی از شیوه هایی که دندانپزشکان متخصص کودکان میتوانند از آن بهره بگیرند استفاده از دندانپزشکی تحت بیهوشی یا آرام بخشی است که به مدد آن می توان کودکان غیر همکار یا کودکانی که دچار مشکلات ذهنی و حرکتی هستند را درمان نمود.