کلینیک شهاب

خدمات کلینیک شهاب، پروتزهای دندانی (پروستودنتیکس)

پروتزهای دندانی (پروستودنتیکس)

از بین تخصص های مختلف دندانپزشکی این رشته آشنا ترین تخصص دندانپزشکی است . این رشته به جایگزینی دندانها و سایر اعضای از دست رفته صورت میپردازد .درمان توسط پروتز های ثابت , متحرک و متکی بر ایمپلنت امروزه افراد بسیاری را از بی‌دندانی نجات داده است.