مراقبت های بعد از درمان

مراقبت های پس از ترمیم کامپوزیت ۱- بلافاصله بعد از ترمیم کامپوزیت ، خوردن و آشامیدن منعی ندارد.۲- بی حسی ناحیه ترمیم ممکن است چند ساعت طول بکشد ، مراقب باشید لب و گونه خود را ناخواسته گاز نگیرید و زخمی نکنید.۳- ازخوردن چای پررنگ ، نوشابه مشکی و غذا های رنگی به مدت ۲ …

مراقبت های بعد از درمان ادامه »