کلینیک شهاب

خدمات کلینیک شهاب، جراحی دهان، فک و صورت

جراحی دهان، فک و صورت

جراحی دهان و فک و صورت به درمان طیف وسیعی از مشکلات ناحیه دهان و فک و صورت میپردازد،انجام انواع جراحی ها در ناحیه دهان مانند جراحی دندان های نهفته بخصوص دندان عقل گذاشتن ایمپلنت های دندانی درمان جراحی انواع تومورهای درگیر کننده ی دهان و استخوان فک و غدد بزاقی جراحی تومورهای مربوط به صورت و انجام درمان های جراحی بازسازی آنها انجام انواع جراحی های اصلاح کننده ی فک مانند جراحی های ارتوکناتیک که در ترکیب با درمان های ارتودنسی استفاده میشود و جراحی های زیبایی صورت همه از اقداماتی است که توسط جراح فک و صورت انجام میشود.هرچند هر جراح فک در تمام این زمینه هااموزش لازم را می بیند و به همگی آنها میپردازد ولی به دلیل وسعت زیاد رشته ی جراحی فک و صورت معمولا جراحان یک یا دو حیطه را به عنوان حیطه های دلخواه خود برمیگزینند و بیشتر در آن حیطه ها به درمان بیماران خود میپردازند. جراحی آسیب های وارد به فک و صورت مانند آنچه که در تصادفات رخ میدهد نیز از سرویس های ازرشمندی است که توسط جراحان فک و صورت انجام میشود.