کلینیک شهاب

خدمات کلینیک شهاب، درمان تحت بیهوشی و مانیتورینگ

درمان تحت بیهوشی و مانیتورینگ

در کلینیک شهاب درمان تحت بیهوشی ( کودکان و بزرگسالان ) بسته به شرایط بیمار و چنانچه راهی برای درمان در حالت هوشیاری وجود نداشته باشد امکانپذیر است. بیمار، پس از بررسی های کامل توسط پزشک و دندانپزشک برای درمان تحت بیهوشی آماده می شود. در این بخش سعی بر آن است کلیه درمان ها در تعداد جلسات محدود ( یک تا دو جلسه ) انجام گردد ، یکی از مهمترین نکات در بیمارانی که تحت بیهوشی درمان می شوند انجام آموزش بهداشت و مراقب های پیشگیرانه است تا مجددا دندانها دچار پوسیدگی و مشکل نشوند که این امر نیز در کلینیک شهاب به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از درمان تحت بیهوشی انجام می شود.

منظور از درمان تحت مانیتورینگ درمان بیمار در حالت هوشیاری و تحت نظارت پزشک است .درمان تحت مانیتورینگ در افرادی که دچار بیماری های طبی پر خطر هستند توصیه می شود و گاهی تنها شرط انجام درمان می باشد :مانند بعضی از بیماران قلبی، بیماران دچار نارسایی تنفسی، بیماران دچار بیماری های خونی و خونریزی دهنده و… درمان تحت مانیتورینگ در کمتر مرکزی در کشور ما با این وسعت و کیفیت قابل انجام است.