کلینیک شهاب

خدمات کلینیک شهاب، درمان ریشه (اندودونتیکس)

درمان ریشه (اندودونتیکس)

درمان ریشه دندان که در اصطلاح به آن عصب کشی گفته میشود،تخصصی از دندانپزشکی است که به درمان بیماریهای پالپ ( عصب )دندان میپردازد.دندانها ممکن است در اثر پوسیدگی ،ضربه یا عفونت نیازمند درمان ریشه باشند.گاهی اوقات دندانی که به ظاهر سالم است و هیچ دردو علامتی ندارد نیز به سبب بعضی ملاحظات همانند نیاز به روکش و… ممکن است کاندید انجام درمان ریشه باشد.درمان ریشه از مشکل ترین و در عین حال مورد تقاضاترین تخصص های دندانپزشکی است که سبب میشود بیماران از درد و ناراحتی نجات پیدا کنند و در بسیاری موارد دندان را از کشیده شدن نجات میدهد. یکی از روشهای درمانی در دندان‌هایی که مشکل ریشه دارند جراحی ریشه می باشد که به بهترین شکل توسط متخصصین این حیطه انجام میگردد .امروزه به مدد تکنولوژی و ابزار های مدرن مانند میکروسکوپ های دندانپزشکی این رشته پیشرفت چشمگیری داشته است و می‌تواند به سلامت افراد خدمات ارزنده ای نماید.