کلینیک شهاب

نوشته ها

مجله سلامتی کلینیک شهاب

عمومی

مراقبت های بعد از درمان

مراقبت های پس از ترمیم کامپوزیت ۱- بلافاصله بعد از ترمیم کامپوزیت ، خوردن و آشامیدن منعی ندارد.۲- بی حسی ناحیه ترمیم ممکن است چند

ادامه...